ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 16:55
Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, одиниць
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
одиниць
у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності
Усього2
 
8553
6
0,1
401
4,7
8146
95,2
7164
83,8
Сільське, лісове та рибне господарство
A
3406
1
0,0
116
3,4
3289
96,6
2961
86,9
Промисловість
B+C+D+E
966
3
0,3
102
10,6
861
89,1
691
71,5
Будівництво
F
466
8
1,7
458
98,3
395
84,8
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
1811
2
0,1
49
2,7
1760
97,2
1577
87,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
334
21
6,3
313
93,7
253
75,7
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
86
1
1,2
85
98,8
75
87,2
Інформація та телекомунікації
J
162
1
0,6
161
99,4
142
87,7
Фінансова та страхова діяльність
K
32
32
100,0
28
87,5
Операції з нерухомим майном
L
545
4
0,7
541
99,3
499
91,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
282
2
0,7
280
99,3
255
90,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
255
16
6,3
239
93,7
187
73,3
Освіта
P
25
25
100,0
24
96,0
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
122
79
64,8
43
35,2
25
20,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
20
1
5,0
19
95,0
17
85,0
Надання інших видів послуг
S
41
1
2,4
40
97,6
35
85,4
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.


© Головне управління статистики у Кіровоградській області