ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 16:57
Витрати на оплату праці підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1
 
Код за КВЕД-2010
Усього, тис.грн
У тому числі
великі
підприємства
середні
підприємства
малі
підприємства
з них
мікропідприємства
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
тис.грн
у % до загальних витрат на оплату праці відповідного виду діяльності
Усього2
 
10705730,6
1227768,7
11,5
6856133,5
64,0
2621828,4
24,5
850214,2
7,9
Сільське, лісове та рибне господарство
A
2556067,9
к
к
к
к
1014181,3
39,7
274093,2
10,7
Промисловість
B+C+D+E
3931859,1
к
к
к
к
385253,2
9,8
111237,3
2,8
Будівництво
F
213752,3
48462,6
22,7
165289,7
77,3
57995,1
27,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
989126,4
к
к
к
к
416912,0
42,2
177280,4
17,9
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
612729,7
428861,7
70,0
183868,0
30,0
66549,2
10,9
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
31294,5
к
к
к
к
8754,0
28,0
Інформація та телекомунікації
J
78178,0
к
к
к
к
34969,6
44,7
Фінансова та страхова діяльність
K
6334,9
6334,9
100,0
3064,4
48,4
Операції з нерухомим майном
L
125680,5
26989,2
21,5
98691,3
78,5
47746,1
38,0
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
98846,4
к
к
к
к
31662,4
32,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
210324,2
113421,5
53,9
96902,7
46,1
22691,2
10,8
Освіта
P
4805,0
4805,0
100,0
4176,9
86,9
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
1809208,3
1740552,6
96,2
68655,7
3,8
3798,2
0,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
к
к
к
4707,1
20,8
1711,1
7,6
Надання інших видів послуг
S
к
к
к
7590,8
50,9
4485,1
30,1
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.
2 Дані попередні.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації (первинне та вторинне блокування вразливих значень)".


© Головне управління статистики у Кіровоградській області