ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.06.2021 15:43
Використання палива
Використання палива
за окремими видами економічної діяльності
у 2020 році

Використано1
Частка використання за окремими видами економічної діяльності, %
сільське, лісове та 
рибне господарство
промисловість
будівництво
транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
підприємства та
організації
інших видів діяльності
Усього, тис.т умовного палива
1032,7
14,4
60,6
1,7
5,8
17,5
у тому числі
к
0,0
к
к
к
7,9
вугілля, тис.т
340,3
0,7
95,2
0,0
1,5
2,6
газ природний, млн.м3
42,3
12,9
5,9
0,6
1,9
78,7
бензин моторний, тис.т
154,1
49,2
14,0
к
14,9
16,2
газойлі (паливо дизельне), тис.т
к
к
к
мазути паливні важкі, тис.т
к
к
к
к
к
к
пропан і бутан скраплені, тис.т
40,8
2,3
3,5
0,3
0,7
93,3
оливи та мастила нафтові;
дистиляти нафтові важкі, тис.т
3,3
26,6
31,2
1,0
15,3
к
брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля, тис.т
0,4
к
к
торф неагломерований паливний, тис.т
к
к
дрова для опалення, тис.м3 щілн
115,6
81,8
6,9
к
к
10,6
паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини, тис.т
11,4
к
82,7
к
17,0
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
Структура витрат палива за напрямами використання у 2020 році
(відсотків)

Використано1
У тому числі
на перетворення
в інші види палива та
енергію
для
неенергетичних потреб
кінцеве
використання1
втрати при розподілі, транспортуванні
та зберіганні
Усього
100,0
20,3
2,7
73,7
3,3
Вугілля
100,0
к
к
к
Газ природний
100,0
32,0
59,4
к
Бензин моторний
100,0
к
к
100,0
к
Газойлі (паливо дизельне)
100,0
к
к
100,0
к
Мазути паливні важкі
к
к
Гас
к
к
Пропан і бутан скраплені
100,0
100,0
к
Оливи та мастила нафтові; дистиляти нафтові важкі
100,0
14,7
85,3
Брикети, котуни та подібні види твердого палива з вугілля
100,0
к
к
Торф неагломерований паливний
к
к
Дрова для опалення
100,0
16,2
к
83,3
Паливні брикети та гранули з деревини та іншої природної сировини
100,0
88,6
к
1 Дані підприємств, організацій та установ про використання палива на виробничо-експлуатаційні та комунально-побутові потреби, з урахуванням обсягів реалізованих населенню та роздрібного продажу через автозаправні станції.
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
 
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області