ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.10.2021 9:05
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у березні 2021 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата нарахована в межах, %
до
6000,00
грн
від 6000,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
131220
19,1
20,8
9,2
13,9
10,8
10,8
9,1
3,0
3,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
16301
23,7
24,3
13,0
14,3
8,2
6,1
4,3
1,8
4,3
Промисловість
29503
13,6
19,9
8,5
15,4
13,5
13,8
9,2
2,7
3,4
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4202
8,1
5,1
5,7
13,1
13,5
21,1
16,9
6,3
10,2
Переробна промисловість
20211
15,3
25,5
9,3
14,8
12,0
11,8
7,6
1,8
1,9
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2593
9,5
5,1
7,9
22,5
18,6
15,6
10,4
4,7
5,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2497
12,8
15,1
7,4
17,3
19,8
15,5
8,4
1,7
2,0
Будівництво
2400
23,3
24,8
12,0
12,1
8,6
7,3
7,8
2,4
1,7
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
7332
17,0
32,6
12,7
14,6
9,3
5,8
3,4
1,9
2,7
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
5414
31,0
27,1
9,4
10,4
6,5
5,5
4,9
2,8
2,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
366
18,9
58,7
4,1
2,5
2,2
5,7
5,7
1,9
0,3
Інформація та телекомунікації
529
19,7
34,1
10,4
14,7
7,0
6,0
3,4
1,3
3,4
Фінансова та страхова діяльність
492
13,0
11,4
5,1
13,6
16,3
14,4
18,9
6,3
1,0
Операції з нерухомим майном
671
25,5
29,8
14,2
14,9
6,4
3,4
2,8
1,2
1,8
Професійна, наукова та технічна діяльність
2108
20,0
29,0
11,5
12,6
7,0
9,3
7,6
2,2
0,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2275
22,9
38,2
13,8
10,6
5,5
5,0
2,7
0,7
0,6
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
29710
19,7
16,1
6,4
12,4
12,3
13,2
13,0
3,6
3,3
Освіта
13441
19,5
20,8
6,3
11,2
8,8
12,5
14,3
4,5
2,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
19235
18,7
15,3
11,0
17,0
11,4
10,4
8,4
3,4
4,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1237
21,4
22,7
8,2
14,9
11,6
9,6
5,2
3,9
2,5
Надання інших видів послуг
206
16,0
17,9
14,6
16,5
7,3
11,7
5,3
3,4
7,3
  Примітка. Інформацію сформовано по юридичних особах із кількістю працівників 10 і більше осіб за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області