ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 07.05.2021 10:32
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень–березень 2021р.
Темпи зростання (зниження), %
березень 2021р.
до
січень–березень 2021р.
до січня–березня 2020р.
довідково:
січень–березень 2020р.
до січня–березня 2019р.
лютого
2021р.
березня
2020р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
номінальна, грн
98421
101,32
113,53
113,14
118,25
реальна, %
х
99,92
104,13
104,44
116,45
Заборгованість із виплати заробітної плати6 - усього,  млн.грн
12,1
90,0
97,47
х
х
Індекс споживчих цін
х
102,1
110,2
105,48
100,79
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
6345,3
х
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
128,0
80,4
72,8
104,7
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
х
92,5
101,6
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис. грн
175449
х
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
х
71,2
49,5
Експорт товарів, млн.дол.США
130,01
х
х
84,24
134,95
Імпорт товарів, млн.дол.США
35,01
х
х
92,84
111,15
Сальдо (+, -)
95,01
х
х
х
х
Вантажообіг, млн.ткм
6039,0
112,5
87,2
83,7
106,1
Пасажирообіг, млн.пас.км
294,2
115,8
156,5
71,1
71,6
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
5603,3
114,9
103,8
100,2
113,9
1 Дані за січень–лютий 2021р.
2 Лютий 2021р. до січня 2021р.
3 Лютий 2021р. до лютого 2020р.
4 Січень–лютий 2021р. до січня–лютого 2020р.
5 Січень–лютий 2020р. до січня–лютого 2019р.
6 Станом на 1 березня.
7 Дані 2020 року, для порівняння, перераховані відповідно до Методологічних положень державного статистичного спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 № 374.
8 Березень 2021р. до грудня 2020р.
9 Березень 2020р. до грудня 2019р.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області