ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.05.2021 8:55
Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2021 році
(відсотків до відповідного періоду попереднього року)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-
грудень
Промисловість
B+C+D
62,2
68,6
72,8
77,1
               
Добувна та переробна промисловість
B+C
59,5
65,8
70,1
74,7
               
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
37,1
50,6
52,5
56,6
               
Переробна промисловість
С
66,5
69,3
74,6
79,6
               
з неї
               
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
76,9
76,6
77,1
80,4
               
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
80,2
81,2
87,2
81,1
               
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
61,8
74,9
87,8
93,1
               
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
               
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
50,8
132,6
141,4
143,5
               
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
38,8
50,8
82,1
92,7
               
Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
130,8
95,5
106,3
114,0
               
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
19,7
36,8
56,9
66,3
               
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
57,0
56,4
77,4
87,3
               
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
108,2
111,3
116,6
116,4
               
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області