ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.05.2021 9:00
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–квітень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Квітень 2021
до березня 2021
Квітень 2021
до квітня 2020
Січень–квітень 2021
до січня–квітня 2020
Промисловість
B+C+D
105,2
89,6
77,1
Добувна та переробна промисловість
B+C
106,1
87,9
74,7
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
117,1
66,8
56,6
Переробна промисловість
С
103,9
94,7
79,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
107,7
90,6
80,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
94,0
66,2
81,1
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
93,5
108,6
93,1
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
92,5
149,2
143,5
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
98,3
121,5
92,7
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
123,9
132,1
114,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
99,8
93,6
66,3
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
76,9
126,1
87,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
95,9
115,7
116,4
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області