ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 07.05.2021 10:02
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–березень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
10431875,8
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
7785438,9
74,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
314980,8
3,0
Переробна промисловість
С
7470458,1
71,6
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
5060363,2
48,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
23424,4
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
144805,5
1,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
240233,9
2,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
11270,3
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
137942,8
1,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
к
к
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
861613,3
8,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
2487001,8
23,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
159435,1
1,5
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області