ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.05.2021 9:21
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності у 2020 році
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Капітальні інвестиції
Поточні витрати
Усі види економічної діяльності

 

48486,4
205927,7
Сільське, лісове та рибне господарство

А

4555,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

2016,5
Переробна промисловість

С

16588,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

900,3
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

46765,9
169617,7
Будівництво

F

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

15,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

788,0
649,8
Тимчасове розміщування й організація харчування

I

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

3641,8
Професійна, наукова та технічна діяльність

M

10,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2128,8
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

522,0
201,5
Освіта

P

5,2
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

83,6
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

410,5
5511,9
Надання інших видів послуг

S

© Головне управління статистики у Кіровоградській області