ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.05.2021 9:21
Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронної діяльності у 2020 році
(у фактичних цінах, тис.грн)
 
Усього
У тому числі
капітальні інвестиції
поточні витрати
усього
з них витрати на капітальний ремонт
Капітальні інвестиції та поточні витрати
254414,1
48486,4
803,1
205927,7
у тому числі на
охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату
11913,5
788,0
788,0
11125,5
очищення зворотних вод
202179,5
42216,1
159963,4
поводження з відходами
30683,3
4549,8
15,1
26133,5
захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод
3410,1
522,0
2888,1
зниження шумового і вібраційного впливу
1,9
1,9
збереження біорізноманіття і середовища існування
5935,8
410,5
5525,3
радіаційну безпеку
109,5
109,5
науково-дослідні роботи природоохоронного спрямування
25,4
35,4
інші напрями природоохоронної діяльності
145,1
145,1
© Головне управління статистики у Кіровоградській області