ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.05.2021 11:04
Капітальні інвестиції за видами активів за 2010-2020 роки
(тис.грн)
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
7320933
7181482
7794271
6745999
інвестиції в матеріальні активи
2117907
3981055
4565109
3205693
3081740
4043566
6334240
7153430
7094225
7701495
6654374
будівлі житлові
251269
237958
311318
298103
162950
338950
162074
233433
219526
206058
108270
будівлі нежитлові
546032
1013202
1640124
764313
773768
663619
982379
1007487
1275095
1509657
1266283
інженерні споруди
112280
620196
276236
160194
176611
287673
518603
609689
830558
1480853
959092
машини, обладнання та інвентар
987752
1711071
1953378
1631152
1565495
2044865
3398914
3829271
3307492
3307386
3254278
транспортні засоби
169038
326369
320680
251857
266847
604954
1117658
1264070
1231992
918210
780903
земля
6538
9770
2952
4101
25032
5768
24134
16093
6188
28035
11266
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
12090
25935
17627
57351
47604
22734
25794
31718
59398
65599
73301
інші матеріальні активи
32908
36554
42794
38622
63433
75003
104684
161669
163976
185697
200981
інвестиції в нематеріальні активи
5146
12151
11110
18338
40644
13519
21064
167503
87257
92776
91625
з них
права на комерційні позначення, об'єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів), патенти, ліцензії, концесії тощо1
1602
5629
2587
6760
34739
2177
1857
124966
9248
2944
2434
програмне забезпечення та бази даних
3134
3718
4770
7769
4733
4637
10165
11673
12355
11482
15325
    1 Дані за 2011, 2014, 2015 роки уточнено.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області