ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 14.05.2021 9:26
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2010-2020 роки
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Усього
2123053
3993206
4576219
3224031
3122384
4057085
6355304
7320933
7181482
7794271
6745999
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
А
679054
968576
1289975
1042798
1269017
1865009
3639818
3447258
3284762
3122445
2946619
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
01
676156
964731
1284700
1036103
1259610
1849022
3626192
3431112
3270039
3107764
2933623
Лісове господарство та лісозаготівлі
02
2507
3701
5275
6695
8065
к
13000
к
к
к
12996
Рибне господарство
03
391
144
1342
к
626
к
к
к
Промисловість
B+C+D+E
418316
1018343
1068598
955644
774343
752223
1276932
1620237
1535280
2307065
1645874
Будівництво
F
268013
283594
348303
413474
297727
344793
165520
285303
207970
188234
123731
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
427036
1143291
484380
100345
180306
112454
298825
313548
290925
362144
390584
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
45
2347
1701
4885
11384
24677
2445
2830
15967
11309
11153
10674
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
46
410858
1116130
461591
73740
95602
73189
236989
229758
211877
265541
267611
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47
13831
25460
17904
15221
60027
36820
59006
67823
67739
85450
112299
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
97561
163816
98048
489563
129076
191255
256548
430668
391116
301154
309825
Наземний і трубопровідний транспорт
49
27523
53077
31513
49837
46123
80007
155415
273667
216424
108711
157007
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
13335
17496
к
к
к
к
к
к
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
56691
92841
48305
436438
к
к
к
к
к
к
к
Поштова та кур’єрська діяльність
53
12
402
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
7247
4993
18797
3457
1241
449
1072
646
1546
2080
1046
Тимчасове розміщування
55
995
502
11725
2735
956
374
983
600
971
2038
1046
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
6252
4491
7072
722
285
75
89
46
575
42
Інформація та телекомунікації
J
5000
6249
12248
4181
2947
4531
7973
9943
15924
18804
8407
Видавнича діяльність, радіомовлення, телебачення
58-60
703
1803
4358
1591
1111
1020
1182
4251
1602
к
2464
Телекомунікації (електрозв’язок)
61
3428
3881
7248
1806
1456
2395
4401
2608
6366
к
2539
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
62, 63
869
565
642
784
380
1116
2390
3084
7956
12042
3404
Фінансова та страхова діяльність
K
531
599
1924
557
96
575
2055
к
383
к
к
Операції з нерухомим майном
L
30003
31523
15316
21148
19451
52849
71347
212141
274206
106366
95934
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
8319
9600
9371
11682
12252
7868
16858
10983
15991
15394
22376
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження
69-71
6791
6478
6722
5763
11697
6757
12393
8502
11469
14031
21578
Наукові дослідження та розробки
72
к
1723
1683
5530
к
235
3204
582
704
к
к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
73-75
к
1399
966
389
к
876
1261
1899
3818
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
31376
22723
890760
16622
274578
13912
16648
21069
21468
60421
5974
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
O
101547
289568
262831
130461
121160
544901
488424
788958
878487
999610
874263
Освіта
P
16562
12506
9841
9104
5215
9313
16593
44750
86762
56246
23249
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
21390
33738
64450
19279
13964
146818
67978
119725
156891
245502
290883
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
9772
3543
1091
4976
19631
6530
27963
13576
19062
7442
5800
Надання інших видів послуг
S
1326
544
286
740
1380
3605
750
к
709
к
к
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області