ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.02.2021 13:49
Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–березні 2021 року
 
Обсяг капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
831548
100,0
інвестиції у матеріальні активи
814753
98,0
будівлі житлові
30809
3,7
будівлі нежитлові
118476
14,3
інженерні споруди
182735
22,0
машини, обладнання та інвентар
365646
44,0
транспортні засоби
88839
10,7
земля
1208
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
10043
1,2
інші матеріальні активи
16997
2,0
інвестиції у нематеріальні активи
16795
2,0
з них
програмне забезпечення та бази даних
4824
0,6
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області