ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.05.2021 10:20
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
154455
156077
157232
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
15257
15202
16106
                 
Промисловість
37920
37836
37724
                 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4648
4645
4715
                 
Переробна промисловість
23779
23654
23458
                 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6571
6612
6648
                 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2922
2925
2903
                 
Будівництво
2381
2348
2372
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
11463
11545
11227
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16483
16354
16223
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
168
197
187
                 
Інформація та телекомунікації
841
792
783
                 
Фінансова та страхова діяльність
1543
1532
1515
                 
Операції з нерухомим майном
1212
1210
1239
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
1827
1929
1990
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1965
1958
1972
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9938
10136
10145
                 
Освіта
29511
30799
31522
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20594
20560
20472
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3054
3390
3468
                 
Надання інших видів послуг
298
289
287
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області