ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.05.2021 10:22
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
129
140
154
                 
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
117
139
158
                 
Промисловість
129
141
157
                 
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
115
132
149
                 
Переробна промисловість
126
139
155
                 
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
143
150
165
                 
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
141
147
162
                 
Будівництво
128
139
156
                 
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
132
144
157
                 
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
130
135
150
                 
Тимчасове розміщування й організація харчування
107
141
156
                 
Інформація та телекомунікації
136
150
162
                 
Фінансова та страхова діяльність
131
143
156
                 
Операції з нерухомим майном
130
148
161
                 
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
138
152
                 
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
142
146
160
                 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
140
147
157
                 
Освіта
121
132
143
                 
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
143
148
162
                 
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
131
135
145
                 
Надання інших видів послуг
123
129
139
                 
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області