ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 21.05.2021 9:11
Кількість померлих за причинами смерті у січні–березні 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
4559
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
66
з них
туберкульоз
A15–A19
28
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
20
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
473
з них злоякісні
C00–C97
470
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
2
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
12
з них цукровий діабет
E10–E14
10
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
7
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
7
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
9
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
2803
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
2336
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
14
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
384
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
251
з них грип і пневмонія
J10–J18
195
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
146
з них алкогольна хвороба печінки
K70
12
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
1
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
3
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
10
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
6
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
8
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
351
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
213
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
21
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
12
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
6
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
25
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
58
навмисне самоушкодження
X60–X84
39
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
11
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
198
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
198
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області