ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 20.04.2021 11:37
Товарна структура зовнішньої торгівлі
Кіровоградської області у січні–лютому 2021 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД
Експорт
Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–лютого 2020р.
у % до
загального
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–лютого 2020р.
у % до
загального
обсягу
Усього
130016,2
84,2
100,0
35049,1
92,8
100,0
I. Живi тварини; продукти тваринного походження
3282,5
93,0
2,5
01 живi тварини
491,4
390,5
0,4
04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед
2783,7
87,5
2,1
05 інші продукти тваринного походження
7,5
73,1
0,0
II. Продукти рослинного походження
50462,2
154,8
38,8
3702,1
124,0
10,6
06 живі дерева та інші рослини
357,8
1,0
07 овочi
50,3
62,3
0,0
603,0
83,0
1,7
08 їстівнi плоди та горiхи
213,1
6498,2
0,6
09 кава, чай
5,0
46,7
0,0
10 зерновi культури
48894,7
161,9
37,6
4,4
2,6
0,0
11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості
80,3
13,3
0,1
0,0
0,0
12 насiння і плоди олійних рослин
1436,9
84,7
1,1
2518,7
121,2
7,2
ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження
38586,2
57,3
29,7
2829,5
208,4
8,1
IV. Готові харчові продукти
16253,5
63,6
12,5
93,7
31,8
0,3
16 продукти з м'яса, риби
0,4
39,9
0,0
17 цукор і кондитерські вироби з цукру
689,2
97,0
0,5
18 какао та продукти з нього
276,9
89,7
0,2
19 готові продукти із зерна
296,6
73,7
0,2
20 продукти переробки овочів
78,5
69,1
0,1
0,7
12,4
0,0
21 різнi харчовi продукти
425,5
193,6
0,3
80,5
29,6
0,2
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет
0,3
55,0
0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості
14486,1
60,9
11,1
12,5
3203,8
0,0
V. Мiнеральнi продукти
2044,8
27,7
1,6
1076,0
250,4
3,1
25 сіль; сірка; землі та каміння
317,1
177,8
0,2
23,8
97,4
0,1
26 руди, шлак і зола
1727,7
24,0
1,3
27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
1052,1
259,6
3,0
VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
863,3
211,1
0,7
1801,7
110,2
5,1
28 продукти неорганiчної хiмiї
27,6
95,4
0,1
29 органiчнi хiмiчнi сполуки
332,0
189,3
0,3
415,7
167,3
1,2
31 добрива
689,2
88,4
2,0
32 екстракти дубильнi
27,5
940,3
0,0
62,7
480,5
0,2
33 ефiрнi олії
100,0
214,0
0,1
35,5
670,9
0,1
34 мило, поверхнево-активні органічні речовини
90,2
85,5
0,1
0,1
3,0
0,0
35 бiлковi речовини
282,9
114,2
0,8
37 фотографічні або кiнематографічні товари
0,2
1443,7
0,0
38 різноманітна хімічна продукція
313,7
400,4
0,2
287,7
93,5
0,8
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них
167,4
63,8
0,1
1796,2
114,9
5,1
39 пластмаси, полімерні матеріали
72,7
71,7
0,1
1407,2
144,0
4,0
40 каучук, гума
94,7
58,8
0,1
389,0
66,4
1,1
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена
52,0
39,2
0,1
41 шкури
29,3
44,3
0,1
42 вироби із шкiри
22,4
34,4
0,1
43 натуральне та штучне хутро
0,4
23,7
0,0
IX. Деревина і вироби з деревини
869,2
86,8
0,7
0,2
1,2
0,0
44 деревина і вироби з деревини
869,2
86,8
0,7
0,2
1,2
0,0
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів
15,7
122,7
0,0
11,1
17,7
0,0
48 папiр та картон
15,7
458,2
0,0
10,9
17,9
0,0
49 друкована продукція
0,2
12,2
0,0
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби
593,3
73,9
0,5
2296,5
46,5
6,6
52 бавовна
1,1
446,5
0,0
64,5
64,9
0,2
53 іншi текстильні волокна
16,2
63,5
0,0
54 нитки синтетичні або штучні
0,2
17,5
0,0
527,7
77,5
1,5
55 синтетичні або штучні штапельні волокна
0,1
24,4
0,0
140,8
163,7
0,4
56 вата
0,1
57,8
0,0
106,2
60,2
0,3
57 килими
7,0
70,9
0,0
58 спецiальнi тканини
0,1
43,5
0,0
268,5
111,7
0,8
59 текстильнi матерiали
0,0
81,3
0,0
33,2
24,9
0,1
60 трикотажні полотна
0,5
38,8
0,0
498,7
100,2
1,4
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні
26,9
8982,7
0,0
379,0
25,7
1,1
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні
564,2
70,9
0,4
144,8
10,6
0,4
63 іншi готовi текстильні вироби
109,9
75,0
0,3
XII. Взуття, головнi убори, парасольки
2,6
1,0
0,0
1851,8
502,8
5,3
64 взуття
0,7
0,3
0,0
1836,9
499,5
5,2
65 головнi убори
2,0
0,0
14,9
49123,1
0,0
XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу
134,4
150,6
0,1
193,8
67,9
0,6
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу
127,9
143,4
0,1
178,4
73,0
0,5
69 керамiчнi вироби
6,5
0,0
0,6
533,3
0,0
70 скло та вироби із скла
14,8
35,9
0,0
XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
0,2
3845,5
0,0
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них
2132,9
563,3
1,6
1976,9
100,4
5,6
72 чорнi метали
1590,2
1,2
361,3
59,6
1,0
73 вироби з чорних металiв
425,6
122,5
0,3
582,0
82,4
1,7
74 мiдь i вироби з неї
0,0
44,5
0,0
73,4
98,6
0,2
76 алюмiнiй i вироби з нього
10,5
488,2
0,0
78,2
26,2
0,2
81 іншi недорогоціннi метали
74,6
0,1
4,5
11,3
0,0
82 інструменти, ножовi вироби
28,9
118,0
0,0
786,5
453,7
2,2
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв
3,0
67,3
0,0
91,0
131,1
0,3
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання
13696,6
102,6
10,5
7659,3
63,6
21,9
84 реактори ядерні, котли, машини
13525,1
103,2
10,4
6308,4
69,6
18,0
85 електричнi машини
171,5
71,1
0,1
1351,0
45,2
3,9
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби
162,7
97,2
0,1
8537,8
96,4
24,4
87 засоби наземного транспорту, крім залізничного
162,7
97,2
0,1
8537,8
96,4
24,4
XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні
49,0
134,3
0,0
206,9
305,0
0,6
90 прилади та апарати оптичні, фотографічні
49,0
134,3
0,0
199,9
298,8
0,6
91 годинники
7,0
751,8
0,0
XX. Рiзнi промислові товари
699,8
59,1
0,5
963,4
125,8
2,7
94 меблi
686,5
58,0
0,5
769,4
111,8
2,2
95 іграшки
21,3
643,5
0,1
96 рiзнi готовi вироби
13,2
6023,7
0,0
172,7
231,8
0,5
Примітка. Суми складових та підсумкових даних по колонках можуть мати незначні розбіжності за рахунок округлення.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області