ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 06.04.2021 12:38
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–лютий 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
6345304,4
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
4602125,1
72,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
172601,1
2,7
Переробна промисловість
С
4429524,0
69,8
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
3063751,3
48,3
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
12770,3
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
85440,2
1,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
151046,9
2,4
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
6890,7
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
72312,9
1,1
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
384964,9
6,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
482522,8
7,6
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
1638688,3
25,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
104491,0
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області