ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.04.2021 14:59
Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря
від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році

Код за
КВЕД-2010

Обсяги викидів

Крім того, обсяги викидів діоксиду вуглецю

тонн

у % до
2019р.

тонн

у % до
2019р.

Усі види економічної діяльності
10688,9
83,7
848827,1
91,8
Сільське, лісове та рибне господарство
А
1737,0
119,0
9187,4
89,1
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
В
1451,5
90,9
618,5
31,9
Переробна промисловість
С
6170,4
92,0
581187,2
108,6
Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря
D
540,3
222,9
220332,7
147,5
Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами
Е
2,8
15,0
37,2
17,0
Будівництво
F
4,2
83,6
50,7
88,9
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
69,1
188,9
2930,6
848,4
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
366,5
16,2
17407,4
8,4
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
– 
– 
– 
– 
Інформація та телекомунікації
J
– 
– 
– 
– 
Фінансова та страхова діяльність
K
6,4
112,7
72,3
100,0
Операції з нерухомим майном
L
3,6
160,4
527,1
156,9
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
3,0
140,6
97,9
119,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування
N
– 
– 
– 
– 
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
O
101,4
66,1
5509,2
82,6
Освіта
P
102,2
79,2
3034,0
56,6
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
130,5
80,5
7835,0
97,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
– 
– 
– 
– 
Надання інших видів послуг
S
– 
– 
– 
– 
  
  
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області