ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 15.04.2021 16:21
Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами
станом на 01 квітня 2021 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
25524
у тому числі
фермерське господарство
3164
приватне підприємство
3967
державне підприємство
64
казенне підприємство
комунальне підприємство
434
дочірнє підприємство
184
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
58
підприємство споживчої кооперації
73
акціонерні товариства
220
товариство з обмеженою відповідальністю
8853
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
6
адвокатське бюро
32
кооперативи
396
з них
виробничий
22
обслуговуючий
201
споживчий
14
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи державної влади, організації (установи, заклади)
3172
з них
державна організація (установа, заклад)
431
комунальна організація (установа, заклад)
2016
приватна організація (установа, заклад)
24
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
33
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
9
кредитна спілка
30
споживче товариство
97
недержавний пенсійний фонд
політична партія
495
громадська організація
1863
громадська спілка
16
релігійна організація
447
профспілка, об’єднання профспілок
623
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
341
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
495
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
316
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1437
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1393
представництво
44
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області