ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.04.2021 12:13
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
154455
156077
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
15257
15202
                   
Промисловість
37920
37836
                   
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4648
4645
                   
Переробна промисловість
23779
23654
                   
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6571
6612
                   
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2922
2925
                   
Будівництво
2381
2348
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
11463
11545
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16483
16354
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
168
197
                   
Інформація та телекомунікації
841
792
                   
Фінансова та страхова діяльність
1543
1532
                   
Операції з нерухомим майном
1212
1210
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
1827
1929
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1965
1958
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9938
10136
                   
Освіта
29511
30799
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20594
20560
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3054
3390
                   
Надання інших видів послуг
298
289
                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області