ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.04.2021 12:11
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
129
140
                   
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
117
139
                   
Промисловість
129
141
                   
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
115
132
                   
Переробна промисловість
126
139
                   
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
143
150
                   
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
141
147
                   
Будівництво
128
139
                   
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
132
144
                   
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
130
135
                   
Тимчасове розміщування й організація харчування
107
141
                   
Інформація та телекомунікації
136
150
                   
Фінансова та страхова діяльність
131
143
                   
Операції з нерухомим майном
130
148
                   
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
138
                   
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
142
146
                   
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
140
147
                   
Освіта
121
132
                   
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
143
148
                   
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
131
135
                   
Надання інших видів послуг
123
129
                   
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області