ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 22.04.2021 10:55
Кількість померлих за причинами смерті у січні–лютому 2021 року

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
2959
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
47
з них
туберкульоз
A15–A19
17
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
16
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
301
з них злоякісні
C00–C97
299
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
4
з них цукровий діабет
E10–E14
2
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
6
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
6
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
7
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
1851
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
1559
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
11
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
242
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
160
з них грип і пневмонія
J10–J18
119
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
89
з них алкогольна хвороба печінки
K70
8
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
1
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
2
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N98
8
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P00–P96
3
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
4
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
223
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
145
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
17
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
10
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
3
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
19
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
37
навмисне самоушкодження
X60–X84
17
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
9
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
108
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
108
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області