ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2021 11:25
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Фактично
за січень 2021р.
Темпи зростання (зниження), %
січень 2021р.
до
довідково:
січень 2020р.
до січня 2019р.
грудня
2020р.
січня
2020р.
Середньомісячна заробітна плата одного працівника
 
номінальна, грн
96031
113,92
120,63
114,94
реальна, %
х
112,62
114,53
112,34
Заборгованість із виплати заробітної плати5 - усього,  млн.грн
15,9
76,4
151,2
х
Індекс споживчих цін
х
101,8
107,6
99,66
Обсяг реалізованої промислової продукції1, млн.грн
34899,8
х
х
х
Індекс промислової продукції
х
72,7
62,2
114,4
Індекс сільськогосподарської продукції
х
х
90,2
105,8
Обсяг виробленої будівельної продукції, тис. грн
56810
х
х
х
Індекс будівельної продукції
х
х
73,3
148,9
Капітальні інвестиції, млн.грн
5637,97
х
63,38
122,89
Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію10, тис.м2
34,91
х
48,84
148,611
Експорт товарів, млн.дол.США
912,71
х
129,14
135,511
Імпорт товарів, млн.дол.США
233,71
х
93,44
95,111
Сальдо (+, -)
679,11
х
х
х
Експорт послуг, млн.дол.США
22,71
х
74,04
123,011
Імпорт послуг, млн.дол.США
12,01
х
77,14
95,911
Сальдо (+, -)
10,71
х
х
х
Вантажообіг, млн.ткм
1950,4
88,3
80,1
112,1
Пасажирообіг, млн.пас.км
88,3
93,8
51,5
97,3
Оборот роздрібної торгівлі, млн.грн
1831,1
75,4
98,0
116,0
1 Дані за 2020р.
2 Грудень 2020р. до листопада 2020р.
3 Грудень 2020р. до грудня 2019р.
4 2020р. до 2019р.
5 Станом на 1 січня.
6 Січень 2020р. до грудня 2019р.
7 Січень-грудень 2020р.
8 Січень-грудень 2020р. до січня-грудня 2019р.
9 Січень-грудень 2019р. до січня-грудня 2018р.
10 Дані можуть бути уточнені.
11 2019р. до 2018р.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області