ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 01.03.2021 11:50
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за 2013–2020 роки
(відсотків до попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Промисловість
B+C+D
106,6
100,8
82,9
120,3
105,5
102,2
103,6
102,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
106,6
102,3
82,3
121,6
106,2
100,5
104,2
102,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
113,5
85,1
98,9
117,8
113,4
110,3
82,5
97,3
Переробна промисловість
С
104,7
107,5
78,4
122,7
104,1
97,4
111,8
103,6
з неї
 
 
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
105,6
115,8
65,2
125,5
112,1
95,9
123,5
103,2
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
98,0
79,0
118,5
105,9
104,8
116,7
79,8
73,5
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
96,4
92,8
118,4
128,8
110,5
90,2
100,2
107,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
113,0
109,5
94,8
85,4
131,0
87,4
87,8
93,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
81,9
36,0
260,9
89,5
83,3
88,1
103,6
107,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
93,8
99,3
119,3
92,5
130,2
109,2
81,3
98,2
Металургійне виробництво. Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
113,1
95,7
93,9
102,3
94,1
112,9
96,3
99,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
95,6
93,8
108,0
142,7
71,2
89,4
95,3
125,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
106,7
89,5
87,9
109,5
99,7
117,7
98,9
101,9
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області