ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 15.03.2021 17:09
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2020 році1
(остаточні дані)
(тис.грн)
 
Код за КВЕД-2010
Січень
Січень-
лютий
Січень-
березень
Січень-
квітень
Січень-
травень
Січень-
червень
Січень-
липень
Січень-
серпень
Січень-
вересень
Січень-
жовтень
Січень-
листопад
Січень-грудень
тис.грн
у % до
всієї
реалізо-
ваної
продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2637884,3
5400378,8
8202707
10844089,3
13409724,4
16312030,3
19144174,1
21815857,2
24750591,3
28208217,6
31206348,8
34919501,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1817441,6
3829569,1
6019788,9
8126573,4
10251532,6
12617564,8
14902034,4
17055472,8
19514741,9
22467541
24798854,4
27757899,3
79,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
71424,5
314389,6
481455,3
670641
899755,3
1102130,2
1297193,3
1623637,4
1899261,1
2156919
2360634
2593688,2
7,4
Переробна промисловість
С
1746017,1
3515179,5
5538333,6
7455932,4
9351777,3
11515434,6
13604841,1
15431835,4
17615480,8
20310622
22438220,4
25164211,1
72,1
з неї
виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів
10-12
888180,6
1756206,6
2861877,4
3971189,8
5032290,4
6338090
7499046,2
8271346,5
9310043,3
10583732
11873985,2
13275913
38,0
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
7374,7
15746,3
21952,9
27601,8
35761,6
43015
55057,5
63409,2
73180,2
82509,3
89007,8
100284,5
0,3
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
45859,5
97922,3
140517,5
184999,8
220830
262042,2
306124,4
338677,2
379833,2
429937,3
483063,6
543108
1,6
виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
к
виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
34236,5
63709,6
111152,5
160457,8
194645,1
247052,1
346639,5
421888,7
516065,1
615234,7
705770,3
799264,9
2,3
виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
1206,4
2367,8
4021,8
5017,6
5638,6
6476,9
7984,5
8993,3
10026,9
10997,2
13151,5
17449,7
0,0
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
61517,2
113822,5
191753,1
285337,8
370157
468798,3
577433
679323,5
795690,5
910078
1036828,8
1125029,7
3,2
металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
338490,5
647645,4
1003532,2
1344930,7
1676350,9
1950295,4
2246841,8
2530533,3
2851520,2
3170138
3315552,1
3513838,2
10,1
машинобудування
26-30
303136,8
645310,3
899517,4
1100893
1345789,5
1586960,1
1820438,4
2223533,8
2651008,5
3344323
3632543
4363305,4
12,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
777154,3
1481014,9
2043702,9
2531121,4
2925020,7
3411112,1
3905884,8
4370314,5
4792771,7
5248587,7
5864421,3
6564968,6
18,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
43288,4
89794,8
139215,2
186394,5
233171,1
283353,4
336254,9
390069,9
443077,7
492088,9
543073,1
596633,3
1,7
1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за функціональним підходом (однорідними продуктами) відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2021р.).
к – Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області