ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.03.2021 12:42
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–лютий 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Лютий 2021
до січня 2021
Лютий 2021
до лютого 2020
Січень–лютий 2021
до січня–лютого 2020
Промисловість
B+C+D
104,5
75,9
68,6
Добувна та переробна промисловість
B+C
104,4
73,2
65,8
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
94,3
82,6
50,6
Переробна промисловість
С
106,2
71,9
69,3
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
97,2
76,3
76,6
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
84,6
82,4
81,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
98,1
82,2
74,9
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
388,5
226,6
132,6
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
118,7
68,6
50,8
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
99,5
75,1
95,5
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
266,7
54,5
36,8
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
110,9
55,8
56,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
105,3
114,4
111,3
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області