ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 03.03.2021 15:49
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень 2021 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Січень 2021
до грудня 2020
Січень 2021
до січня 2020
Промисловість
B+C+D
72,7
62,2
Добувна та переробна промисловість
B+C
70,5
59,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
130,1
37,1
Переробна промисловість
С
65,2
66,5
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
75,0
76,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
62,7
80,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
72,5
61,8
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
28,7
50,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
54,5
38,8
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
70,0
130,8
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
107,1
19,7
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
21,6
57,0
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
103,1
108,2
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області