ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 10.03.2021 13:47
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень 2021 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
2771896,2
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
1974844,8
71,3
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
85134,7
3,1
Переробна промисловість
С
1889710,1
68,2
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
1289032,7
46,5
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
6445,3
0,2
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
43561,0
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
63255,1
2,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
2190,8
0,1
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
34951,2
1,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
145512,4
5,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
228438,7
8,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
745791,5
26,9
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
51259,9
1,8
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області