ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2021 9:07
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників
за видами економічної діяльності
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Усього
1815
2114
2428
2608
2789
3282
3974
5792
7191
8360
9603
  Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
1291
1741
2039
2251
2480
3120
4017
5757
6748
8118
9130
  Промисловість
2050
2433
2722
2959
3170
3676
4603
6109
7835
9189
10280
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
3048
3531
3753
3960
4285
5170
6372
8414
11982
12635
13605
    Переробна промисловість
1788
2138
2396
2616
2787
3333
4065
5677
7109
8295
9106
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
2405
2813
3188
3536
3738
3962
5392
6504
8002
10859
13144
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
1774
2003
2404
2512
2779
3073
3711
4471
5880
6981
8145
  Будівництво
1929
1955
2007
2089
1968
2946
3115
4465
5253
6303
6911
  Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
1230
1497
1844
1980
2358
2761
3453
5161
6310
7483
8357
  Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
2489
2779
3107
3202
3531
4251
4941
6900
8825
10028
10880
  Тимчасове розміщування й організація харчування
1191
1334
1273
1678
1457
1806
2306
3578
4438
4839
4739
  Інформація та телекомунікації
2028
2390
2357
2524
2639
3189
3857
5121
6089
6992
7908
  Фінансова та страхова діяльність
2878
3272
3774
3966
4302
4706
5444
7598
10024
12593
13793
  Операції з нерухомим майном
1239
1482
1722
1942
1954
2233
2491
3641
4824
5500
9127
  Професійна, наукова та технічна діяльність
1920
2093
2592
3022
2930
3286
3515
5064
6335
7741
8667
  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
960
1296
1348
1904
2491
2402
3047
4542
5014
5697
6640
  Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
2352
2701
3023
3227
3422
3811
5041
7918
11150
12630
14983
  Освіта
1712
1900
2313
2472
2502
2899
3398
5504
6477
7427
8514
  Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
1539
1665
2076
2228
2353
2733
3123
4757
5566
6483
8047
  Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
1436
1541
1989
1964
2028
2403
2925
4353
4849
7004
6697
  Надання інших видів послуг
1803
1863
1737
2455
2400
2125
2420
4154
5949
6208
6746
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області