ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 05.03.2021 9:04
Темп зростання/зниження номінальної та індекс реальної заробітної плати
(%)

Номінальна заробітна плата
Індекс реальної заробітної плати
до попереднього року
грудень до грудня попереднього року
до попереднього року
грудень до грудня попереднього року
2002
121,9
118,7
123,3
120,1
2003
125,2
126,9
116,4
113,0
2004
129,1
129,4
120,2
117,1
2005
137,1
146,6
119,7
133,8
2006
131,3
126,3
121,9
114,8
2007
128,7
127,3
114,3
110,0
2008
135,5
120,9
108,8
98,9
2009
107,6
117,9
95,0
107,1
2010
119,5
113,3
111,0
105,2
2011
116,4
117,1
108,1
112,9
2012
114,9
110,2
115,3
111,7
2013
107,4
109,7
109,0
109,6
2014
106,9
105,8
94,8
83,5
2015
117,7
134,4
78,8
94,4
2016
121,1
118,7
107,1
106,4
2017
145,8
138,0
125,6
120,8
2018
124,1
120,5
112,5
110,5
2019
116,3
115,4
108,4
111,2
2020
114,9
120,6
112,3
114,5
Примітка. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2020 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.

 

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області