ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 04.03.2021 9:30
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
154455
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
15257
                     
Промисловість
37920
                     
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
4648
                     
Переробна промисловість
23779
                     
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6571
                     
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2922
                     
Будівництво
2381
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
11463
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
16483
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
168
                     
Інформація та телекомунікації
841
                     
Фінансова та страхова діяльність
1543
                     
Операції з нерухомим майном
1212
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
1827
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
1965
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9938
                     
Освіта
29511
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20594
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3054
                     
Надання інших видів послуг
298
                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області