ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 04.03.2021 9:32
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2021 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
129
                     
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
117
                     
Промисловість
129
                     
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
115
                     
Переробна промисловість
126
                     
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
143
                     
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
141
                     
Будівництво
128
                     
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
132
                     
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
130
                     
Тимчасове розміщування й організація харчування
107
                     
Інформація та телекомунікації
136
                     
Фінансова та страхова діяльність
131
                     
Операції з нерухомим майном
130
                     
Професійна, наукова та технічна діяльність
131
                     
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
142
                     
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
140
                     
Освіта
121
                     
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
143
                     
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
131
                     
Надання інших видів послуг
123
                     
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області