ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 24.03.2021 10:40
Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати
та видами економічної діяльності у грудні 2020 року

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб
З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %
до
5000,00
грн
від 5000,01 до
6000,00
грн
від 6000,01 до
6500,00
грн
від 6500,01 до
7000,00
грн
від 7000,01 до
8000,00
грн
від 8000,01 до
10000,00
грн
від 10000,01 до
12000,00
грн
від 12000,01 до
15000,00
грн
від 15000,01 до
20000,00
грн
від 20000,01 до
25000,00
грн
понад
25000,00
грн
Усього
152692
7,0
17,7
6,5
5,9
8,9
12,0
10,9
10,8
9,5
5,4
5,4
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
16946
6,6
27,9
12,0
8,8
11,4
10,4
7,3
5,7
4,2
1,8
3,9
Промисловість
34395
5,0
16,0
5,6
5,0
7,9
13,2
12,4
11,5
9,2
8,3
5,9
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
3502
1,7
6,6
4,1
4,1
6,0
14,8
17,0
13,9
16,8
8,3
6,7
Переробна промисловість
21424
6,3
20,7
6,3
5,6
8,3
12,7
13,0
13,1
9,0
2,7
2,3
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6389
2,2
3,2
1,8
1,9
4,4
12,6
8,4
7,0
8,2
30,2
20,1
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
3080
5,1
21,1
10,4
8,1
14,4
17,0
12,0
7,0
3,0
1,1
0,8
Будівництво
1323
18,4
33,2
2,8
11,6
4,6
14,8
1,9
1,7
3,3
2,6
5,1
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10795
11,6
28,3
8,3
6,5
5,9
10,3
10,1
8,6
5,1
2,5
2,8
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
14718
10,4
11,8
3,0
2,4
6,1
11,6
13,1
15,0
13,8
6,5
6,3
Тимчасове розміщування й організація харчування
121
46,2
35,5
2,5
4,1
1,7
3,3
3,3
1,7
1,7
­–
Інформація та телекомунікації
861
9,5
24,5
9,4
8,8
10,9
10,5
6,7
6,7
6,5
2,6
3,9
Фінансова та страхова діяльність
1477
8,4
6,4
1,5
1,9
4,2
10,4
13,4
16,4
19,7
8,3
9,4
Операції з нерухомим майном
735
17,1
19,5
5,7
8,7
10,3
12,7
9,8
3,8
2,2
2,7
7,5
Професійна, наукова та технічна діяльність
1667
7,3
10,4
10,9
9,1
7,8
13,3
9,0
9,8
10,0
5,0
7,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2083
12,1
38,2
7,6
5,0
7,2
10,8
7,4
2,9
5,2
1,1
2,5
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
11619
1,4
5,1
1,7
2,2
4,1
8,9
12,7
15,3
17,6
11,8
19,2
Освіта
31570
6,3
18,0
6,7
6,9
11,0
10,8
10,8
11,9
11,2
4,2
2,2
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
20503
5,4
13,1
7,2
7,6
12,5
16,2
11,2
10,8
8,2
3,9
3,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3546
20,3
27,0
6,8
5,6
9,6
12,5
5,8
5,1
2,9
2,2
2,2
Надання інших видів послуг
333
21,3
24,4
11,4
15,9
5,1
8,7
1,8
3,0
4,5
2,1
1,8
  Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області