ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 04.02.2021 14:44
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–грудні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
34899813,9
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
27738409,6
79,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2593688,2
7,4
Переробна промисловість
С
25144721,4
72,1
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
13267288,8
38,0
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
100284,5
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
543108,0
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
799264,9
2,3
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
17449,8
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1125484,7
3,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
3513838,2
10,1
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
4362665,6
12,5
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
6564771,0
18,8
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
596633,3
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області