ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.02.2021 13:49
Капітальні інвестиції за видами активів
у січні–грудні 2020 року
 
Обсяг капітальних інвестицій
тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
5637925
100,0
інвестиції у матеріальні активи
5567330
98,7
будівлі житлові
96846
1,7
будівлі нежитлові
1118919
19,8
інженерні споруди
871457
15,5
машини, обладнання та інвентар
2687094
47,7
транспортні засоби
673579
11,9
земля
7159
0,1
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва
22405
0,4
інші матеріальні активи
89871
1,6
інвестиції у нематеріальні активи
70595
1,3
з них
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторські та суміжні права, патенти, ліцензії, концесії тощо
2883
0,1
програмне забезпечення та бази даних
9967
0,2
  
© Головне управління статистики у Кіровоградській області