ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 26.02.2021 13:59
Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності
у січні–грудні 2020 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг
капітальних інвестицій
тис.грн
у % до
загального обсягу
Усього
 
5637925
100,0
Сільське, лісове та рибне господарство
A
2405164
42,7
Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг
01
2393901
42,5
Лісове господарство та лісозаготівлі
02
к
к
Рибне господарство
03
к
к
Промисловість
B+C+D+E
1491472
26,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
94961
1,7
Переробна промисловість
C
1034361
18,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
284305
5,0
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
E
77845
1,4
Будівництво
F
111484
2,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
G
334413
5,9
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт
45
8100
0,1
Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
46
243045
4,3
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами
47
83268
1,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність
H
263002
4,7
Наземний і трубопровідний транспорт
49
132077
2,3
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
к
к
Поштова та кур’єрська діяльність
53
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
940
0,0
Тимчасове розміщування
55
к
к
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
к
к
Інформація та телекомунікації
J
10155
0,2
Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення
58-60
к
к
Телекомунікації (електрозв’язок)
61
6316
0,1
Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг
62, 63
к
к
Фінансова та страхова діяльність
K
к
к
Операції з нерухомим майном
L
76259
1,3
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
23118
0,4
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)
69-71
22372
0,4
Наукові дослідження та розробки
72
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон’юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність
73-75
к
к
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
5420
0,1
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування
O
818101
14,5
Освіта
P
18186
0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
Q
73315
1,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
R
5401
0,1
Надання інших видів послуг
S
к
к

к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Головне управління статистики у Кіровоградській області