ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 02.02.2021 12:44
Відпрацьований час штатних працівників за видами економічної діяльності у 2020 році
Вид діяльності
Відпрацьовано в середньому на одного штатного працівника, год
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
145
142
143
127
123
132
139
128
149
147
146
148
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
133
144
155
154
146
154
173
151
167
162
154
147
Промисловість
144
143
145
118
123
137
151
136
149
148
148
145
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
127
131
138
129
127
133
145
129
143
140
138
106
Переробна промисловість
144
143
144
119
121
135
151
137
150
149
148
147
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
154
149
149
98
120
140
153
133
152
148
152
159
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
149
146
151
142
140
144
155
138
150
151
149
158
Будівництво
153
145
138
115
124
128
163
143
163
155
154
162
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
153
150
148
133
124
140
156
139
156
153
154
157
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
145
141
140
127
125
137
151
133
144
144
143
147
Тимчасове розміщування й організація харчування
155
147
116
58
57
109
147
136
143
137
133
125
Інформація та телекомунікації
134
137
136
127
126
134
148
124
149
146
147
153
Фінансова та страхова діяльність
148
145
143
131
127
140
154
131
151
143
145
153
Операції з нерухомим майном
148
142
144
117
118
138
153
133
153
148
147
158
Професійна, наукова та технічна діяльність
142
137
142
124
122
131
137
121
148
144
147
155
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
156
150
152
140
137
144
160
139
156
155
151
157
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
155
147
152
143
137
138
149
125
146
147
148
158
Освіта
134
131
120
102
93
97
73
94
137
135
135
140
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
158
150
156
142
135
142
152
134
152
152
152
157
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
143
136
138
116
109
116
114
113
140
137
137
143
Надання інших видів послуг
129
135
133
122
117
111
119
115
139
140
138
133
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області