ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 29.06.2021 14:03
Кількість померлих за окремими причинами смерті у 2020 році

Коди причин смерті
за МКХ-10
Осіб
Усього
A00–U85
16624
Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
A00–B99
276
з них
туберкульоз
A15–A19
83
xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)
B20–B24
123
Клас ІІ. Новоутворення
C00–D48
1942
з них злоякісні
C00–C97
1927
Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
D50–D89
6
Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
E00–E89
60
з них цукровий діабет
E10–E14
55
Клас V. Розлади психіки та поведінки
F01–F99
39
з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю
F10
35
Клас VІ. Хвороби нервової системи
G00–G98
47
Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу
I00–I99
10379
з них
ішемічна хвороба серця
I20–I25
8913
алкогольна кардіоміопатія
I42.6
74
цереброваскулярні хвороби
I60–I69
1163
Клас Х. Хвороби органів дихання
J00–J98
552
з них грип і пневмонія
J10–J18
372
Клас ХІ. Хвороби органів травлення
K00–K92
599
з них алкогольна хвороба печінки
K70
55
Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
L00–L98
18
Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини
M00–M99
8
Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи
N00–N99
53
Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період
O00–O99
4
Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
P07–P96
33
Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
Q00–Q99
30
Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
R00–R99
1390
Клас ХХ. Зовнішні причини смерті
V01–Y89
946
з них
транспортні нещасні випадки
V01–V99
96
випадкове утоплення та занурення у воду
W65–W74
52
нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я
X00–X09
38
випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)
X40–X44, X46–X49
80
випадкове отруєння та дія алкоголю
X45
214
навмисне самоушкодження
X60–X84
231
наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження
X85–Х99, Y00–Y09
44
Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей
U00-U85
242
COVID-19, вірус ідентифікований
U07.1
242
COVID-19, вірус неідентифікований
U07.2
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області