ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 28.01.2021 9:35
Індекси промислової продукції за видами діяльності
за січень–грудень 2020 року
(відсотків)

Код за КВЕД-2010
Грудень 2020
до листопада 2020
Грудень 2020
до грудня 2019
Січень–грудень 2020
до січня–грудня 2019
Промисловість
B+C+D
78,4
92,6
101,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
77,0
91,5
101,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
25,5
118,8
97,1
Переробна промисловість
С
92,7
89,7
102,9
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
94,2
89,1
102,4
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
190,3
56,9
72,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
108,6
114,0
107,4
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
93,9
88,3
93,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
166,4
75,9
107,9
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
87,8
94,0
98,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
97,7
17,9
99,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
80,6
248,3
125,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
103,2
110,8
101,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області