ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 12.01.2021 13:59
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–листопаді 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
31407353,7
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
24998155,5
79,6
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2358054,8
7,5
Переробна промисловість
С
22640100,7
72,1
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
11873567,9
37,8
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
89007,8
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
483063,6
1,5
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
705770,3
2,2
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
13151,5
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1036828,8
3,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
3315552,1
10,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3845513,3
12,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5864835,2
18,7
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
544363,0
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області