ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 15.01.2021 15:15
Кількість юридичних осіб за організаційними формами
станом на 1 січня 2021 року
 
Усього
Усього юридичних осіб
25348
у тому числі
фермерське господарство
3157
приватне підприємство
3969
державне підприємство
66
казенне підприємство
комунальне підприємство
436
дочірнє підприємство
183
іноземне підприємство
10
підприємство об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки)
58
підприємство споживчої кооперації
73
акціонерні товариства
219
товариство з обмеженою відповідальністю
8760
товариство з додатковою відповідальністю
46
повне товариство
47
командитне товариство
4
адвокатське об’єднання
6
адвокатське бюро
31
кооперативи
396
з них
виробничий
22
обслуговуючий
201
споживчий
14
сільськогосподарський виробничий
27
сільськогосподарський обслуговуючий
38
органи державної влади, організації (установи, заклади)
3125
з них
державна організація (установа, заклад)
443
комунальна організація (установа, заклад)
1986
приватна організація (установа, заклад)
24
організація (установа, заклад) об’єднання громадян (релігійної організації, профспілки, споживчої кооперації тощо)
42
асоціація
33
корпорація
5
консорціум
концерн
спілка споживчих товариств
3
інші об’єднання юридичних осіб
11
товарна біржа
9
кредитна спілка
30
споживче товариство
97
недержавний пенсійний фонд
політична партія
495
громадська організація
1843
громадська спілка
15
релігійна організація
447
профспілка, об’єднання профспілок
622
творча спілка (інша професійна організація)
7
благодійна організація
338
об’єднання співвласників багатоквартирного будинку
490
орган самоорганізації населення
3
інші організаційні форми
314
Відокремлені підрозділи юридичних осіб
1440
у тому числі
філія (інший відокремлений підрозділ)
1398
представництво
42
 
© Головне управління статистики у Кіровоградській області