ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 05.02.2018 16:47
Промисловість
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–грудні 2017 року
   
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
25409569,6
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
25084257,5
98,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
19660721,3
77,4
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1731213,0
6,8
Переробна промисловість
С
17929508,3
70,6
з неї
     
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
8567844,0
33,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
113114,1
0,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
503275,3
2,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
477193,6
1,9
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
71084,4
0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
810566,0
3,2
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
2601000,1
10,2
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3264419,1
12,8
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5423536,2
21,3
Забір, очищення та постачання води
Е
325312,1
1,3
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС