ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ

       

У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

25009, м.Кропивницький, вул. Соборна, 7А  
тел.: (0522) 33-32-40, (0522) 33-10-21,  
 
 
Ласкаво просимо на офіційний веб-сайт Головного управління статистики у Кіровоградській області
 
 

 

 

  СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ    
 
Оновлено: 05.01.2018 11:08
Промисловість
 
Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні–листопаді 2017 року
   
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
22576624,4
100
Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
B+C+D
22282283,4
98,7
Добувна та переробна промисловість
B+C
17485821,3
77,5
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1546688,2
6,9
Переробна промисловість
С
15939133,1
70,6
з неї
     
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7653916,9
33,9
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
100436,3
0,4
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
461589,7
2,0
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
448687,1
2,0
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
68765,1
0,3
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22,23
747712,5
3,3
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24,25
2341481,6
10,4
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
2764475,2
12,2
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
4796462,1
21,2
Забір, очищення та постачання води
Е
294341,0
1,3
  1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
       
   
 
Розробник: Управління інформатизації ГУС