ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 07.09.2020 13:30
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–липні 2020 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
19322423,1
100,0
Добувна та переробна промисловість
B+C
15044228,8
77,9
Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
1457933,0
7,6
Переробна промисловість
С
13586295,8
70,3
з неї
 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
7480895,4
38,7
Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
55057,5
0,3
Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
306124,4
1,6
Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
к
к
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
346639,5
1,8
Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
7984,5
0,0
Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
577433,0
3,0
Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
2246841,8
11,6
Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
1820386,4
9,4
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
3940649,5
20,4
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
337544,8
1,7
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області