ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
      
Статистична інформація
Оновлено: 02.09.2020 10:00
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
8677
8700
8805
8808
8834
8984
9131
         
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
7781
7734
8054
8502
8558
8697
8943
         
Промисловість
9812
9684
9713
9611
9605
9649
9818
         
Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
13346
12803
12851
13179
13047
13044
13532
         
Переробна промисловість
8701
8691
8763
8608
8555
8583
8700
         
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
12259
11957
11772
11543
11792
11936
12112
         
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
7764
7699
7814
7734
7741
7776
7867
         
Будівництво
6812
6820
6566
6346
6306
6347
6386
         
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
8224
8175
8108
8078
8024
8088
8150
         
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
10836
10669
10639
10471
10349
10383
10477
         
Тимчасове розміщування й організація харчування
5418
5599
5344
4819
4496
4424
4492
         
Інформація та телекомунікації
6883
7192
7340
7274
7357
7445
7527
         
Фінансова та страхова діяльність
13567
13867
14001
13919
13737
13845
13950
         
Операції з нерухомим майном
8760
8815
8902
8745
8615
8732
8849
         
Професійна, наукова та технічна діяльність
6620
7474
7816
7554
7585
7813
7989
         
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
6297
6310
6387
6254
6354
6351
6408
         
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
12329
12738
12989
13035
13009
13212
13591
         
Освіта
7493
7593
7685
7709
7777
8103
8174
         
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
6727
6768
6946
6906
7060
7245
7341
         
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5979
6050
6151
6170
6213
6347
6450
         
Надання інших видів послуг
5527
6007
6268
6097
6026
6054
6258
         
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області