ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
   
Статистична інформація
Оновлено: 08.09.2020 9:49
Обсяг реалізованих послуг по Кіровоградській області
у IІ кварталі 2020 року

 

Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованих послуг, тис.грн
У т.ч. реалізовано послуг населенню
усього,тис.грн
у % до загального обсягу
Усього
 
1762241,1
176536,5
10,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
H
1324866,0
21590,1
  1,6
Наземний і трубопровідний транспорт
49
1047009,5
13544,6
1,3
Водний транспорт
50
Авіаційний транспорт
51
к
к
к
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
52
137600,9
1864,5
1,4
Поштова та кур'єрська діяльність
53
к
к
к
Тимчасове розміщування й організація харчування
I
6789,5
1744,0
  25,7
Тимчасове розміщування
55
5735,7
1037,7
18,1
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
56
1053,8
706,3
67,0
Інформація та телекомунікації
J
54091,4
14167,6
26,2
Видавнича діяльність
58
6678,7
1062,2
15,9
Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів
59
к
к
к
Діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення
60
6809,8
5693,9
83,6
Телекомунікації (електрозв'язок)
61
13305,3
6909,1
51,9
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність
62
20263,7
Надання інформаційних послуг
63
к
к
к
Операції з нерухомим майном
L
84700,0
6478,5
 7,6
Професійна, наукова та технічна діяльність
M
66964,8
11430,4
17,1
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
69
3702,9
352,8
9,5
Діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування
70
387,8
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження
71
48661,8
6294,7
12,9
Наукові дослідження та розробки
72
4301,5
к
к
Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку
73
2169,7
к
к
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
74
2252,3
68,4
3,0
Ветеринарна діяльність
75
5488,8
2904,1
52,9
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
N
133866,2
56890,2
42,5
Освіта
P
27190,9
25291,8
93,0
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги
Q
55642,6
37890,2
68,1
Мистецтво, спорт, розваги та  відпочинок
R
2578,9
342,9
13,3
Надання інших видів послуг
S
5550,8
710,8
12,8
к - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Головне управління статистики у Кіровоградській області