ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.08.2019 13:31
Кількість штатних працівників за видами економічної діяльності у 2019 році
Вид діяльності
Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб
січень
лютий
березень
квітень
травень
червень
липень
серпень
вересень
жовтень
листопад
грудень
Усього
168856
169013
169665
169766
169155
168477
           
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
19717
20074
21373
23884
24849
25250
           
Промисловість
39214
39005
38918
38564
37936
37642
           
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
5182
5118
5116
5073
5019
4862
           
  Переробна промисловість
24501
24390
24296
24223
23965
23819
           
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
6726
6690
6690
6424
6148
6136
           
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
2805
2807
2816
2844
2804
2825
           
Будівництво
1834
1856
1955
2120
2052
1953
           
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
10598
10596
10534
10395
10312
10134
           
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
17948
17969
17613
17520
17448
17304
           
Тимчасове розміщування й організація харчування
184
203
201
212
206
240
           
Інформація та телекомунікації
1626
1603
1583
1495
1429
1426
           
Фінансова та страхова діяльність
1526
1530
1519
1510
1513
1498
           
Операції з нерухомим майном
1231
1241
1138
1114
1107
1121
           
Професійна, наукова та технічна діяльність
2053
2057
2078
2085
2074
2095
           
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
2581
2550
2536
2521
2560
2573
           
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
10367
10320
10286
10387
10308
10267
           
Освіта
33319
33382
33323
31657
31181
30953
           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
23324
23282
23264
23006
22918
22809
           
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
3012
3022
3027
3000
2967
2916
           
Надання інших видів послуг
322
323
317
296
295
296
           
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
© Головне управління статистики у Кіровоградській області