ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 02.08.2019 13:27
Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2019 році
(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)
Вид діяльності
січень
січень-
лютий
січень-
березень
січень-
квітень
січень-
травень
січень-
червень
січень-
липень
січень-
серпень
січень-
вересень
січень-
жовтень
січень-
листопад
січень-
грудень
Усього
7304
7360
7520
7644
7770
7904
           
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство
6243
6325
6735
7112
7496
7591
           
Промисловість
8335
8338
8480
8623
8684
8710
           
  Добувна промисловість і розроблення кар'єрів
11626
11641
11924
12361
12492
12412
           
  Переробна промисловість
7463
7506
7632
7706
7774
7837
           
  Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
9822
9704
9775
10032
10031
10055
           
  Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
6314
6262
6449
6439
6498
6475
           
Будівництво
5311
5397
5621
5664
5671
5764
           
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів
6793
6799
6874
6975
7059
7127
           
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність
9342
9082
9128
9173
9282
9352
           
Тимчасове розміщування й організація харчування
4776
4614
4665
4743
4747
4736
           
Інформація та телекомунікації
6253
6481
6489
6597
6696
6783
           
Фінансова та страхова діяльність
10762
11000
11324
11567
11617
11646
           
Операції з нерухомим майном
5229
5172
5199
5222
5276
5315
           
Професійна, наукова та технічна діяльність
6160
6343
6495
6557
6751
7053
           
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування
5519
5382
5504
5509
5525
5529
           
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування
9812
10264
10725
10931
11150
11476
           
Освіта
6491
6646
6757
6796
6897
7201
           
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги
5897
5970
6061
6129
6194
6312
           
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок
5258
5291
5370
5399
5481
5661
           
Надання інших видів послуг
5743
6022
6086
6153
6231
6305
           
Примітка: Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області