ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ
У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
    
Статистична інформація
Оновлено: 06.02.2019 11:32
Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
у січні–грудні 2018 року
 
Код за КВЕД-2010
Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу
тис.грн
у % до всієї реалізованої продукції
Промисловість
B+C+D+Е
29678413,3
100,0
  Добувна та переробна промисловість
B+C
23917256,8
80,6
    Добувна промисловість і розроблення кар’єрів
B
2242916,2
7,6
    Переробна промисловість
С
21674340,6
73,0
      з неї
 
      Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів
10-12
10659790,2
35,9
      Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
13-15
140831,1
0,5
      Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
16-18
537890,5
1,8
      Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення
19
1
1
      Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
20
508423,2
1,7
      Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
21
38596,1
0,1
      Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної продукції
22, 23
1173678,5
4,0
      Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
24, 25
3251538,5
11,0
      Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання
26-30
3615249,8
12,2
    Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря
D
5366584,5
18,1
    Водопостачання; каналізація, поводження з відходами
Е
394572,0
1,3
1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.
   
© Головне управління статистики у Кіровоградській області